Ads Leaderboards

ลีดเดอร์บอร์ดโฆษณาชูโฆษณา YouTube ที่สร้างสรรค์ที่สุดที่ผู้ใช้เลือกชม อัลกอริทึมจะเลือกโฆษณาจากยอดดูแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งความสามารถในการดึงความสนใจของผู้ชม

 
โฆษณาที่ยอดเยี่ยมคืออะไร ก็คือโฆษณาที่ทำให้คนอยากเข้ามาดูเรื่อยๆ บน YouTube เราเริ่มเห็นโฆษณาแบบนี้มากขึ้นทุกวัน โฆษณาที่แฟนๆเลือกเข้ามาดูและแบ่งปันในสิ่งที่พวกเค้าชื่นชอบ

More ลีดเดอร์บอร์ดโฆษณา

จดหมายข่าว Think

รับข่าวสารล่าสุดก่อนใคร